PRojektledelse
arbejdsmetode og fremgangsmåde

Hos Britt&KO er enhver kunde og ethvert projekt unikt. Derfor arbejder vi ikke baseret på skabeloner men skræddersyr altid det enkelte samarbejde for at sikre vores succes sammen. Vi er mennesker, der arbejder med mennesker – og sammen SKABER vi. Det kræver, at vi forstår hinanden. 

Advisory sparring

Alle har brug for en wingman. Få rådgivning, du kan stole på, og hvor vi optimerer på mål og vækst.

lej en marketingchef

Spar penge ved at outsource din markedsføring til en konsulent, der engagerer sig i din virksomhed.

Markedsføring

Få både strategisk og praktisk hjælp til din markedsføring - både online og offline. Jeg kan bygge et team til dig.

Sådan arbejder vi med vores kunder

Få hjælp til at lede dit projekt helt vejen til succes

Britt&KO er et moderne marketingbureau, der lader sig inspirere af flere forskellige metoder inden for projektledelse, ledelse og markedsføring. Først og fremmest vil du kunne mærke, at vores arbejdsmetode er cirkulær med inspiration hentet fra klassisk projektledelse samt værktøjer og processer hentet fra Scrum, The Agilish Manifesto og Half Double.

Det kan du forvente af vores fremgangsmetode

Vi arbejder altid ud fra 7 overordnede projektfaser, hvor vi sørger for at skabe overblik. Vi går aldrig i gang med et projekt eller opgave, førend vi har taget de nødvendige værktøjer i brug allerede i opstartsfasen. Vi ved, at det kan være en udfordring at bidrage med en business case, og vores forarbejde klæder os derfor på til at få en god start med vores kunder, uanset.

Kodeordet er en solid forventningsafstemning, så vi sikrer vores succes for vores projekter.

Målet er essentielt for, at vi lykkes

Vi ved, at det dybest set handler om et match på DNA, kompetencer og visioner, når vi skal samarbejde langsigtet. Vores organisation er netværksbaseret, og vi tilpasser gerne et mere fast agilt udviklingsteam til vores kunder. Jo bedre vi kender hinanden, desto bedre og mere effektive resultater opnår vi. Vi afstemmer og evaluerer løbende, hvilket er for både din og vores fordel.

En del af en god opstart er også en risikovurdering, som kvantificeres og løbende italesættes i vores pulstjek som en del af vores handlingsplan/strategi. Selvom vi skulle begynde med blinkende røde lamper, kan vi sagtens komme godt i mål med dit projekt. De blinkende lamper skyldes oftest passiv opbakning fra ledelsen, at vi ikke helt hvad vi ønsker eller ikke kan opsætte konkrete succeskriterier fra start. Sammen får vi det udviklet efterhånden som vores samarbejde skrider frem.

Vi er her for at hjælpe dig, og det kan vi kun gøre, hvis du kan gengælde vores tillid til samarbejdet.

Markedsføring - strategisk og praktisk hjælp til markedsføring fra BrittogKO - Britt Kjær Overgaard.

Vores tilgang til et marketingprojekt

 • Et udviklingsprojekt som f.eks. branding, strategi eller identitetsudvikling er ofte et kompliceret eller komplekst projekt og skal håndteres strategisk herefter
 • Et projekt er unikt, og fremgangsmåden tilpasses altid den enkelte kunde og den enkelte opgave
 • Den vigtigste faktor er den kontinuerlige læring, som opstår via den løbende evaluering og optimering. Sammen bliver vi både klogere og dygtigere, men vi gør det, fordi vi er gode til at holde kontakt, planlægge, justere, evaluere og tilpasse undervejs
 • Et udviklingsprojekt som f.eks. indebærer identitetsarbejde og branding medfører oftest forandring hos ledelsen eller organisationen. Britt&KO anvendes lige så ofte som sparringspartner og forandringsagent i den proces. Det betyder, at vi arbejder stille og roligt med forandringen i faser

Sådan planlægger vi et marketingprojekt

Inden vi går i gang med et projekt, spørger vi altid:

 1. Hvad er vores succeskriterier
 2. Hvilke ressourcer skal tildeles for at opfylde succeskriterierne
 3. Hvilke kompetencer har vi brug for til teamarbejde, projektkoordinering og projektledelse

Mål og succeskriterier

Succeskriterier skal altid defineres i opstarten, dvs. idéfasen. Foreligger der ikke en business case eller impact case, kan vi arbejde med hypotetiske KPI’er for at fremme samarbejdet. Mål og succeskriterier er vores rygrad og metode til kvalitetsmåling.

Inden vi starter planlægning, søger vi svar på:

 • Hvornår er vores projekt en succes?
 • Hvornår er vores projekt DONE?
 • Hvornår har vi gjort et godt stykke arbejde?
 • Hvordan måler vi vores succes?

Vi udarbejder:

 • Formålsbeskrivelse med fokus på effekten af vores produktmål. Produkt- og effektmål måles op mod forretningsmål (1, 3 og 5 år)
 • Interne succeskriterier i prioriteret rækkefølge
 • Eksterne succeskriterier i prioriteret rækkefølge

 

vores Projektorganisation

Britt&KO arbejder ud fra en netværksbaseret projektorganisation med mulighed for at få bygget et mere fast, agilt udviklingsteam (f.eks. marketingchef, husfotograf, grafikere og tekstforfattere)

Inden vi går i planlægningsfasen, kan du forvente, at vi har styr på:

 • Hvilke ressourcer og kompetencer har vi brug for
 • Ansvar og teamets opbygning (roller og opgavefordeling)
 • Interne retningslinjer – ansvar, bemyndigelse, rapportering og opfølgning

vores kommunikation med dig

At arbejde med tværfaglige teams kan have både fordele og ulemper, da vi skal have det menneskelige match og kalendere, der skal synkroniseres. Når vi arbejder fra distancen, bliver det derfor vigtigt, at vi har en hyppig, effektiv kommunikation. Derfor kan du forvente en kommunikationsplan, der planlægges for 3 måneder ad gangen. På den måde forbliver vi effektive med fokus på det optimerede resultat – og at overholde vores deadlines sammen

Vores kommunikationsplan

Inden vi går i planlægningsfasen, kan du forvente, at vi har styr på:

 • Hvem kommunikerer med hvem
 • Hvem deltager i hvilke møder

vores rapportering og opfølgning

Vi følger alting til dørs, og vi summer altid op på en opgave for at lære af processen. På den måde bliver vi klogere sammen med også mere effektive til vores næste sprint. Vi tilbyder altid månedlige status/statistikker, så vores samarbejde bliver målbart og kan bruges til løbende evaluering og korrigering. 

Vores fremgangsmåde er (i samspil med dig):

 1. Vi måler løbende vores fremdrift i %
 2. Vi følger løbende op på vores målbeskrivelse og risikoanalyse
 3. Vi følger løbende op på vores værdibaserede milepæle og leverancer (tid + ressourcer + budget)
 4. Vi samstemmer løbende budget
Har du spørgsmål vedrørende projektledelse, opgaver eller lignende, er du altid velkommen til at kontakte os. 

Skal vi mødes til kaffe?

Jeg har base på Fyn, kontor i Fredericia og kommer i hele Danmark. Vi kan mødes til en kop kaffe hos mig, hos dig – eller et hyggeligt sted på vejen mellem os.

Vil du gerne springe kaffen over og tage et indledende online møde?
Du kan booke mig til en halv times sparring på Google Hangout. Book mig i kalenderen.

hvad siger de om Britt&KO?

På tværs af alle brancher giver både en bred erfaring og synergi.
Alle mine kunder får 100% tilfredshedsgaranti på opgaver fra Britt&KO. 

Jeg har været med på sidelinjen i forbindelse med opsætning af en hjemmeside og kan kun give min varmeste anbefaling for den måde Britt&KO arbejder på.

Hun hjalp mig også med tekstforfatning til min egen hjemmeside, så jeg fik min egen personlighed til at skinne igennem mine tekster! 

Tinne Drejer, Direktør Drejer & Falkenberg

 

I gennem de sidste par år, har jeg arbejdet tæt sammen med Britt omkring forskellige opgaver. Hun har en kæmpe viden inden for markedsføring og kundernes behov og følger altid en opgave helt til dørs. 

Hos Britt er der er ikke langt fra tanke/dialog til handling. Hun er en loyal og værdsat sparringspartner og hendes gode energi og gå-på-mod smitter….

Dorthe Møller, Møller&CO

Besøg mig på kontoret

Ladegård Mark 28
5560 Aarup

ÅBningstider

Hverdage kl. 9-16