Betingelser og vilkår - og alt det med småt

DET GODE SAMARBEJDE
Her får du 100% tilfredshedsgaranti


Lad os have rene linjer, inden samarbejdet starter. Så er alle parter godt beskyttet helle vejen igennem. Hos Britt&KO modtager du altid et udførligt beskrevet tilbud samt ordrebekræftelse. Er der krav til opgaven, som ikke er beskrevet på denne side, står de beskrevet i din ordrebekræftelse.


Herunder finder du handelsbetingelser, vilkår og alt det småt, når du samarbejder med Britt&KO. Disse vilkår er gældende for alle tilbud, bekræftede ordrer samt leveringer.


1.Tilfredshedsgaranti 
Hos Britt&KO samler vi på glade kunder. Derfor gives der altid 100% tilfredshedsgaranti på de ydelser og services, der tilbydes af og via Britt&KO. Det betyder, at du altid kan henvende dig efter en endt opgave for at bede om et bedre resultat på f.eks. tekster, grafiske løsninger mv. Tilfredshedsgarantien for mindre opgaver løber 14 dage efter endt opgave. Ved større opgaver frem til en måned fra overlevering af opgaven. 


2. Salgsbetingelser
2.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler angående levering af markedsføring fra Britt&KO, CVR-nummer 41189649.


3. Aftalegrundlag
3.1 Betingelserne udgør sammen med Britt&KO ´s tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om levering af forskellige ydelser inden for markedsføring generelt.

3.2 Al markedsføring leveres i en form af som er beskrevet i ordrebekræftelsen eller tilbuddet. Der henvises endvidere til de konkrete handelsbetingelser fra den enkelte eksterne samarbejdspartner, i så fald en sådan er benyttet i forhold til en opgave. Dette gælder f.eks. teknisk assistance til opsætning af hjemmesider, opsætning af Adwords, FB annoncering mv.

3.3 Al fysisk og digital markedsføring leveres efter kundens godkendelse af aftalen sammen med den aftalte pris i ordrebekræftelsen eller tilbud. Skal der herefter, fra kundens side, laves rettelser i services, afgives et nyt tilbud på rettelser. Dette kan i visse tilfælde også være en mundtlig aftale. 


4. Serviceydelser
4.1 Kunden skal give Britt&KO adgang til oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at levere serviceydelsen.

4.2 Britt&KO er ikke ansvarlig for nedbrud på kundens server, hjemmeside eller andre forhold, der gør, at Britt&KO ikke kan levere den aftalte ordre.

4.3 Ved aftalens indgåelse giver kunden Britt&KO fuldmagt til at foretage ændringer på kundens hjemmeside, i det omfang, det er nødvendigt for at levere serviceydelsen i henhold til aftalen.

4.4 Al materiale udviklet til kunden ejes 100% af kunden også efter samarbejdets ophør.

4.5 Britt&KO foretager ikke ændringer, der er tiltænkt som værende skadelige eller misvisende.

4.6 Der kan fra Britt&KO side leveres dokumentation i form af forskellige ydelser som f.eks. Adwords, Facebook annoncering mv. I så fald vil det fremgå af det konkrete tilbud og ordrebekræftelse.

4.7 Ansvaret for den endelige korrektur på en opgave ligger altid hos kunden f.eks. på opgaver, der sendes til tryk mv. Ansvaret overgår ved slutlevering af opgaven, og Britt&KO hæfter ikke for evt. trykfejl.


5. Aftaleindgåelse & Ordrebekræftelse
 5.1 Når et tilbud er blevet accepteret, fremsender Britt&KO en ordrebekræftelse. Drejer det sig om en opgave, hvor der opkræves forudbetaling inden opstart, medsendes også en faktura.

5.2 Offentlige institutioner skal oplyse EAN nummer ved bestilling.  

5.3 Britt&KO forbeholder sig retten til at ophæve af aftale, i så fald der fremkommer nye betingelser indgåelse af en aftale. 


6. Pris og betaling
6.1 Prisen for min service følger Britt&KO´s gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Britt&KO bekræfter ordren, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms. 

6.2 Kunden skal betale alle fakturaer for levering af markedsføring med betalingsbetingelserne 8 dage netto, medmindre der er aftalt andet skriftligt.

6.3 Med mindre andet aftales betales 50% af fakturaens pålydende, inden arbejdet påbegyndes. Ved timekort og andre timeordninger kan der tilbydes månedlig betaling. Dette vil fremgå af det konkrete tilbud og ordrebekræftelse.

6.3 Betaling foregår via netbank hos Middelfart Sparekasse på Britt&KO’s bankkonto registeret under:

Britt&KO ApS
Ladegård Mark 28
5560 Aarup
Telefon 27516008
E-mail kontakt@brittogko.dk

Der tilbydes også betaling via MobilePay. Kontonummer fremgår altid af både ordrebekræftelsen og fakturaen. Angiv venligst altid fakturanummer ved betaling.


7. For sen betaling
7.1 Hvis en kunde undlader at betale en faktura rettidigt af årsager, som Britt&KO er uden ansvar for, har Britt&KO ret til at pålægge et rykkergebyr på DKK 100,- pr. rykker + renter. Har du ikke betalt til tiden, kan du påregne at blive kontaktet inden for en uge. 

7.2 Alle udgifter i forbindelse med inddrivelse af gæld afholdes af kunden. 

7.3 Såfremt gæld ikke indbetales senest 10 dage fra tredje rykkerdato, overgives sagen til retslig inkasso, hvorved der påløber yderligere omkostninger. 


8. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser
8.1 Britt&KO ´s tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdato, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Britt&KO i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for virksomheden, medmindre virksomheden meddeler kunden andet. 

8.2 Kunden kan sende ordrer på ydelser til Britt&KO skriftligt eller bestille mundtligt. Begge ordretyper er bindende.

8.3 Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden Britt&KO´s skriftlige accept via mail.


9. Levering og ydelser

9.1 Britt&KO leverer de pågældende serviceydelser inden for markedsføring løbende i den, i ordrebekræftelsen, angivne periode. 

9.2 Britt&KO tilbyder en række forskellige slags ydelser inden for markedsføring, hvor levering kan difference. Der henvises altid til de betingelser, der er skitseret i den enkelte opgaves tilbud og ordrebekræftelse med tilhørende deadline for levering. 

 

10. Opsigelse og fortrydelse
10.1 Når der er afgivet en skriftlig accept på ordrebekræftelse, kan ordren normalt ikke fortrydes. 


10.2 Vil man alligevel have stoppet en eller anden form for ydelse fra Britt&KO, skal man meddele dette skriftligt via e-mail. En gældende aftale stopper ikke før tid, med mindre der er kommet en accept via e-mail fra Britt&KO. 
 

10.3 Ved køb af en abonnements ydelse, annoncerings ydelse mv. betales forud i den gældende periode. Abonnementet eller annonceringen fornyes automatisk efter denne periode, med mindre abonnementet opsiges via e-mail eller telefon – dog senest 1 måned før udløb eller afhængig af den enkelte opgaves udløbsfrist.

10.4 Ved et fortrudt køb af en ydelse, betales prisen for det udførte stykke arbejde – dog minimum 50% af den aftale pris i tilbuddet. Prisen vil blive beregnet på timebasis til DKK 875,- ex moms med mindre er aftalt i ordrebekræftelsen. 


11. Forbehold

11.1 Der tages forbehold for ændringer uden varsel – såsom trykfejl, pris- og kursændringer samt ændringer i de forskellige specifikationer.

11.2 Britt&KO tager forbehold for ændringer i ydelser i forhold til at kunne følge søgemaskinerne Google, Yahoo og Bing’s retningslinjer samt leverandører som f.eks, Facebook, Instagram samt andre software leverandører. Såfremt noget ekskluderes fra en pakkeløsning gennem Britt&KO, vil det blive erstattet bedst muligt med noget tilsvarende. 

11.3 Britt&KO tager forbehold for ændringer i tidspunkt for levering af ydelser, der indebærer bl.a. tidsforbrug ved brug af eksterne partnere. 


12. Tavshedspligt
12.1 Britt&KO inkl. samarbejdspartnere og eksterne leverandører har tavshedspligt i forhold til kundeoplysninger. 


13. Force majeur
13.1 Ingen af parterne er erstatningsansvarlig for forhold, som ligger uden for dennes kontrol, og som ikke ved aftalens indgåelse burde være taget i betragtning. Det kan være forårsaget af udefrakommende handlinger, terror, strejker, uvejr eller sygdom.

13.2 Force majeure kan højst gøres gældende, så længe som forcemajeure-situationen varer.

13.3 Såfremt en part vil påberåbe sig force majeure, skal denne give skriftlig meddelelse herom til den anden part uden ugrundet ophold efter, at forcemajeure-situationen er indtrådt.


14. Reklamation, Tvister & Refusion

14.1 Britt&KO og Kunden er erstatningsansvarlige i henhold til dansk ret. 

14.2 Britt&KO’s erstatningsansvar og evt. refusion er begrænset til det samlede fakturabeløb.

14.3 Britt&KO kan heller ikke påtage sig at dække tab eller udgifter opstået som følge af en anden leverandørs arbejde, ej heller ved brug af en ekstern konsulent.

14.4 Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:
Britt&KO ApS
Ladegård Mark 28
5560 Aarup
Mail: kontakt@brittogko.dk
Mobil 2751 6008.

14.5 Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriseret indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles Britt&KO inden for 14 dage.

14.6 Der er 14 dages fortrydelsesret regnet fra den dag, som ydelsen modtages. Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du give besked med argumentation for udnyttelse af tilfredshedsgarantien.  

14.7 Gældende lov. Parternes samarbejde er i alle henseenderunderlagt dansk ret. 

14.8 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse medparternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.  


Privatpolitik
& Cookies

Se en uddybet privatlivsbeskrivelse til dig, der er kunde hos Britt&KO her

1. Cookies på www.brittogko.dk
På brittogko.dk anvendes cookies for at optimere hjemmesiden og dens funktionalitet. Cookies hjælper derfor med at give dig så god en oplevelse som muligt, når du besøger hjemmesiden. Vi afgiver ingen cookies til tredjepart. Britt&KO forpligtiger sig til at overholde de af Foreningen af Danske Interaktive Medier til enhver tid fastlagteretningslinjer for behandling af cookies og persondata. 

Når du besøger brittogko.dk eller en af vores undersider, modtager din computer automatisk en eller flere cookies. brittogko.dk stiller ikke krav om, at dit udstyr skal acceptere cookies. Hvis du ikke ønsker cookies, kan du se, hvordan du helt eller delvist undgår dem her.

Herunder er opridset korte fakta omkring privatlivspolitik samt brug af cookies på www.brittogko.dk. Du kan læse mere uddybende information omkring Britt&KOs privatlivspolitik lige her


2. Hvad er en cookie
En cookie er en lille datafil, som brittogko.dk gemmer på din computer, for at vi kan genkende computeren næste gang, du besøger os.En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Læs mere om cookies på minecookies.org og på Wikipedia

En cookies levetid afhænger af, hvad den skal bruges til. Nogle cookies forsvinder, så snart du lukker for dit besøg på brittogko.dk,og andre eksisterer, indtil de bliver slettet. Se hvordan du sletter dine cookies her


3. Personoplysninger
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, og vi indsamler aldrig personoplysninger uden, at du selv har givet os disse oplysninger f.eks. ved at registrere dig, tilmelde dig et arrangement, købe en vare eller deltage i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail. I forbindelse med køb eller tilmelding til en service er obligatoriske oplysninger markeret tydeligt på formularen. Afgivelse af øvrige oplysninger i forbindelse med køb eller tilmelding til en service er frivilligt.  


3.1 Brug af personoplysninger
Personoplysninger bruges først og fremmest til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. brittogko.dk bruger i nogle tilfælde tredjepart services for at udføre en given opgave. Dine personoplysninger afgives dog aldrig til tredjepart.  


3.2 Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.  


 

Har du spørgsmål til de ovenstående handelsbetingelser og vilkår, kan vi kontaktes på mail kontakt@brittogko.dk eller på telefon: 27516008.

Britt&KO ApS er ejet og drevet af (og dermed dataansvarlig) Britt Kjær Overgaard, cvr nr 41189649, Ladegård Mark 28, 5560 Aarup. Har du brugt en ekstern samarbejdspartner igennem Britt&KO, kan du til enhver tid kontakte os og bede om de direkte kontaktinformationer.

HOS BRITT&KO HAR DU ALTID

På tværs af alle brancher giver både en bred erfaring og synergi.
Alle mine kunder får 100% tilfredshedsgaranti på opgaver fra Britt&KO. 

100% tilfredshedsgaranti på en opgave

Det kan jeg tilbyde dig, fordi jeg aldrig lover noget, som ikke kan holdes både hvad angår deadlines, priser og kvalitet.

Tryghedslinje

Et samarbejde er inkl. gratis telefonisk support. Det giver god sparring, løbende optimering og tryghed hos dig.

Besøg mig på kontoret

Ladegård Mark 28
5560 Aarup

ÅBningstider

Hverdage kl. 9-16

ring til mig

2751 6008