Har I planlagt 2016?

20 Nov, 2015


Ligger Jeres salgs/marketingstrategi for 2016 endnu ikke helt fast, så kan jeg måske nå at inspirere Jer med et godt tip til processen. Inspireret af iværksætteren Roger Hamilton (bosat på Bali) har jeg krydret min egen strategiplanlægning for det kommende år med denne tilgang, og min endelige plan ser mere spændende ud, end den plejer, så processen kan jeg kun anbefale. 

At udforme en plan, en kampagneoversigt, en salgstrategi, en marketingplan i en nedskrevent form har en powerfuld effekt. Dels giver det noget blot det at få det ned på papir, men dels giver det også et bedre overblik over, hvad det er, vi gerne vil nå det kommende år. Det er svært at navigere uden en køreplan, men om I udformer den i word, excell eller andet er nu underordnet. Blot at Jeres tanker kommer fra hovedet og ned på papiret - til gavn for alle involverede i det kommende arbejde. 

Som et ekstra krydderi til blot en detaljeret oversigtsplan, kan de fem hvorfor giver en dybere insight. 

DE FEM HVORFOR:

1. Why
2. What
3. Who
4. When
5. How

Derudover kan det en sund øvelse at stille sig selv disse 2 spørgsmål:

- Hvad lærte vi i 2015? Og hvad kan vi bruge det til?

- Hvad vil vi gerne lære/erfare i 2016?

At implementere de 5 hvorfor i strategiarbejdet gør processen mere kreativ men også dybere, og I vil føle Jer bedre forberedt på det kommende år. 

God fornøjelse